IMPREGNEREN      
     
 


De grootste bedreiging van voeg- en metselwerk is (zure) regen. Deze regen kan namelijk het bindmiddel van de voeg oplossen. Door na het voegen het metselwerk waterafstotend te maken, wordt voorkomen dat de voegmortel wordt aangetast. De gevel kan waterafstotend worden gemaakt met een impregneermiddel. Impregneren heeft ook tot gevolg dat de gevel minder snel vuil wordt. Ook vermindert het algaanslag.

Wij werken al jaren naar tevredenheid met Remmers Funcosil impregneermiddel welke in tegenstelling tot andere middelen een siliconengehalte heeft van 30% en daardoor een hogere waterafstotendheid en levensduur bezit. Producteigenschappen: Reactieve, reukarme, oligomere siloxaanoplossing voor het waterafstotend impregneren van minerale materialen. Funcosil SNL reukarm is extreem alkalibestendig, d.w.z. dat de te impregneren ondergrond een PH-waarde mag hebben van tot 14, zonder dat de werking c.q. effectiviteit van de impregnering wordt beïnvloed. Op basis van de moleculaire structuur c.q. opbouw heeft Funcosil SNL een zeer goede indringing en reageert chemisch met de behandelde ondergrond onder invloed van de luchtvochtigheid tot een bijzonder waterafstotende, UV-en weerbestendige werkzame stof, namelijk polysiloxaan. De werkzame stof zet zich na verwerking af in de capillairen en poriën als een moleculaire laag, zonder dat de dampdoorlaatbaarheid wezenlijk wordt beïnvloed. Funcosil SNL reduceert de wateropname en de daarmee gepaard gaande schadelijke stoffen, zuren (SO2, NOx). Ook aantasting door micro-organismen wordt hierdoor nagenoeg uitgesloten. Met Funcosil SNL behandelde ondergronden vervuilen nagenoeg niet of heel langzaam. De vorst-dooi-resistentie wordt sterk verbeterd. Energieverlies als gevolg van droogstoken en door optimalisering van de isolatiewaarde wordt sterk gereduceerd.